Jadwal Sidang Skripsi Periode III Jurusan Kehutanan UMM

Selasa, 16 Juli 2019 00:00 WIB

JADWAL SIDANG PERIODE III TAHUN 2019

JURUSAN KEHUTANAN

NO

NAMA MAHASISWA

NIM

Nama Dosen

Hari/Tgl

JAM

Pembimbing Skripsi

Penguji Skripsi

 UJIAN

1

Dany Fiqrullah Jaki

201510320311010

Ir. M. Chanan, MP.

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM

 Kamis 18/07/2019

08.00

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

Drs. Amir Syarifuddin, MP

2

Ratih Hesti Ningsih

201410320311001

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM

 kamis  18/07/2019

10.00

Ir. M. Chanan, MP.

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

3

Fahrizal Gifari

201210320311041

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

 Kamis 18/07/2019

13.00

Ramli Ramadhan,. S.Hut., M.A

Ir. M. Chanan, MP.

4

Andrie Ahlul Azmi

201210320311018

Ir. Moch Chanan, MP

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM

 Jumat 19/07/2019

08.00

Nirmala Ayu Ariyanti, S.Hut., M.Sc

Drs. Amir Syarifuddin, MP

5

Achmad Valliant Ali

201410320311017

Drs. Amir Syarifudin, MP

Ir. Moch Chanan, MP

 Jumat 19/07/2019

10.00

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP., IPU

Nirmala Ayu Ariyanti, S.Hut., M.Sc

6

Teguh Pribadi

201510320311005

Drs. Amir Syarifudin, MP

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

 Jumat 19/07/2019

13.00

Nirmala Ayu Ariyanti, S.Hut., M.Sc

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP., IPU

7

Sahlan S. Putra

201210320311016

Tatag Muttaqin,.S.Hut ., M.Sc., IPM

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

Sabtu 20/07/2019

08.00

Drs. Amir Syarifudin, MP

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

8

Yonny Fathurizky

201510320311016

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

Ir. Moch Chanan, MP

Sabtu 20/07/2019

10.00

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Dr.Ir. Joko Triwanto, MP., IPU

9

Darmara Arisandi

201410320311016

Dr.Ir. Joko Triwanto, MP., IPU

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Senin 22/07/2019

08.00

Drs. Amir Syarifudin, MP

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

10

Agus Abdul Halim

201210320311033

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

Senin 22/07/2019

10.00

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Ir. Moch Chanan, MP

11

Heri Erwantoro Timor

201510320311008

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Senin 22/07/2019

13.00

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Ir. M. Chanan, MP.

12

Iqbal Nur Ardiansyah

201510320311014

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

Selasa 23/07/2019

08.00

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

Drs. Amir Syarifudin, MP

13

Ahmad Ardiansyah

201410320311030

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Selasa 23/07/2019

10.00

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

Ir. M. Chanan, MP.

14

Muhammad Hafif Yadi

201510320311041

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Ir. M. Chanan, MP.

Selasa 23/07/2019

13.00

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

15

Rizhal Kopi Trisnowijaya

201510320311028

Drs. Amir Syarifudin, MP

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Rabu 24/01/2019

08.00

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

16

Saritika Ayu Putri

201410320311055

Ir.  M. Chanan, MP.

Drs. Amir Syarifudin, MP

 Rabu 24/07/2019

10.00

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

17

Samsul

201510320311024

Ir.  M. Chanan, MP.

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

 Rabu 24/07/2019

13.00

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

Drs. Amir Syarifuddin, MP

18

Rizky Tania Matovani

201510320311040

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

Drs. Amir Syarifuddin, MP

 Kamis 25/07/2019

08.00

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

19

Dicky Emas Mahardhika

201510320311042

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Drs. Amir Syarifudin, MP

 Kamis 25/07/2019

10.00

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

20

Agus Firmasnyah

201510320311050

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Nirmala Ayu Aryanti, S.Hut, M.Sc

 Kamis 25/07/2019

13.00

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

21

M. Ilham Aminullah

201510320311058

Ir.  M. Chanan, MP.

Drs. Amir Syarifudin, MP

Jumat 26/07/2019

08.00

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

22

Rahmawati

201510320311075

Drs. Amir Syarifuddin, MP

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

Jumat 26/07/2019

10.00

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

23

M. Syahrul Eka Prakasa

201510320311064

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Ir.  M. Chanan, MP.

Jumat 26/07/2019

13.00

Tatag Muttaqin S.Hut, M.Sc, IPM.

Drs. Amir Syarifuddin, MP

24

Venny Jala Prasista

201510320311063

Dr. Ir. Joko Triwanto, MP.,IPU

Galit Gatut P, S.Hut., M.Sc

Sabtu 27/07/2019

08.00

Drs. Amir Syarifuddin, MP

Ir.  M. Chanan, MP.

25

Tawakal Ridho Firdaus

201510320311053

Drs. Amir Syarifuddin, MP

Ir.  M. Chanan, MP.

Sabtu 27/07/2019

10.00

Erni Mukti R S Hut, M Ling

 Dr. Ir. Nugroho Triwaskito, MP, IPM

       

Malang, 18 Juli 2019

   
       

Ketua Jurusan Kehutanan

   
     

 
     
       

Tatag Muttaqin, S.Hut., MSc, IPM

   

Shared: